ความรัก - The Prophet, Kahlil Gibran

posted on 10 May 2011 21:15 by nuansmag in inthedaysbrackets
“เมื่อความรักร้องเรียกเธอ จงตามมันไป แม้ว่าทางของมันนั้นจะขรุขระและชันเพียงใด และเมื่อปีกของมันโอบรอบกายเธอ จงยอมทน แม้ว่าหนามแหลมอันซ่อนอยู่ในปีกนั้นจะทิ่มแทงเธอ และเมื่อมันพูดกับเธอ จงเชื่อตาม แม้ว่าเสียงของมันจะทำลายความฝันของเธอ ดั่งลมเหนือพัดกระหน่ำสวนดอกไม้ให้แหลกลาญไปฉะนั้น

ความรักจะรวบรวมเธอเข้าดังฝักข้าวโพด มันจะแกะเธอออกจนเปลือยเปล่า แล้วมันจะล่อนเพื่อให้เธอหลุดจากเปลือก มันจะบดเธอจนเป็นผงขาว แล้วก็จะขยำจนเธออ่อนเปียก แล้วมันก็จะนำเธอเข้าสู่ไฟอันศักดิ์สิทธิ์ของมัน เพื่อว่าเธอจะได้กลายเป็นอาหารทิพย์ของพระเจ้า

ความรักไม่ให้สิ่งอื่นใดนอกจากตนเอง
และก็ไม่รับเอาสิ่งใด นอกจากตนเอง
ความรักไม่ครอบครอง และก็ไม่ยอมถูกครอบครอง
เพราะความรักนั้นพอเพียงแล้วสำหรับตอบความรัก

จงรักกันและกัน แต่อย่าสร้างพันธะแห่งความรัก
และขอให้ความรักนั้น เป็นเสมือนห้วงสมุทรอันเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างฝั่งแห่งวิญญาณของเธอทั้งสอง

จงเติมถ้วยของกันและกัน แต่อย่าดื่มจากถ้วยเดียวกัน
จงให้ขนมปังแก่กัน แต่อย่ากัดกินจากก้อนเดียวกัน

จงร้องและเริงรำด้วยกันและจงมีความบันเทิง แต่ขอให้แต่ละคนได้มีโอกาสอยู่โดดเดี่ยว ดังเช่นสายพิณนั้น ต่างอยู่โดดเดี่ยว แต่ว่าสั่นสะเทือนด้วยทำนองคนตรีเดียวกัน

จงมอบดวงใจ แต่มิใช่อีกฝ่ายหนึ่ง เพราะหัตถ์แห่งชีวิตอมตะเท่านั้น ที่จะรับดวงใจของเธอไว้ได้
และจงยืนอยู่ด้วยกัน แต่ว่าอย่าใกล้กันนัก
เพราะว่าเสาหินของวิหาร ก็ยืนอยู่ห่างกัน
และต้นโพธิ์ ต้นไทร ก็ไม่อาจเติบโตใต้ร่มเงาของกันได้.

Different Lives - Hugo

posted on 24 Apr 2011 19:36 by nuansmag in music
http://youtu.be/CeFITKWR4as

 

edit @ 24 Apr 2011 19:40:18 by nuansmag

edit @ 24 Apr 2011 19:40:43 by nuansmag

the lost of a loved one-murakami

posted on 24 Apr 2011 19:35 by nuansmag in inthedaysbrackets
I had learned one thing from Kizuki’s death, and I believed that I had made it a part of myself in the form of a philosophy: “Death exists, not as the opposite but as a part of life.”
no truth can cure the sadness we feel from losing a loved one. No truth, no sincerity, no strength, no kindness, can cure that sorrow. All we can do is see that sadness through to the end and learn something from it, but what we learn will be no help in facing the next sadness that comes to us without warning.
[Haruki Murakami, ‘Norwegian Wood’]

from my heart

posted on 06 Mar 2011 17:22 by nuansmag in inthedaysbrackets
from my heart.
i miss you from my heart.
i love you from my heart.
if i can do something about it, yes i can.
i write this from my heart.
 
there are times, when every days of mine are going great.
some changes and challenges that pumps my heart,
and tell me this is what the day should be,
and no matter what, it is me who decides if i should let myself passing through or just let it go.
my strong sensibility always works well on keep telling me to make the right choice and be in the right track.
from my heart, i wish i could share it with you, everyday.
 
there are days, when i wake up cheerfully and think to myself today is gonna be a super.
i smile when i walk, i laugh when i talk, i enjoy it- the way the world response to me positively.
every songs i pick, they are seemed to be right for the day.
and i think may be this is what it feels. perhaps like what you did when you were here.
to give it first, and don't even care if you won't get it back in return. that was awesome!.
from my heart, i just wanna tell you that i can do what you did. and thankfully i could feel what you felt. it's supremely good. and you can always be proud of me.
 
there are moments, when everything is going to be better. i feel better. everyone feels better.
i think it means something. and i think this is how you want it to be. this is exactly what you want to see. your beautiful smile that we will never forget. your greatest cheerful spirit that will always keep it to ourselves too. it is your true love that we are today, and i am today.
from my heart, you know i am gonna do best i could do. i am gonna be best i could be. how much i love and miss you, i am gonna turn it into something incredibly great. and of course you can definitely count on me.
 
from my heart, i don't care if i could see you. i don't care any more where you are. you with me and i am with you here in my heart. and that's enough for us, we are going together, side by side.
and i assure you here that i will be a very crazy happy people.
 
from my heart, a love note to you.
i love you and i miss you (so bad).

long vacation

posted on 15 Nov 2010 21:19 by nuansmag in inthedaysbrackets
take it as a long holidays god provides us once in a while, when we don't have to fight hard, we are too weak to compete and there is no reason to put all the effort for anything.  let it go, let them be.
be happy with no worries. just take the time. we don't have to be strong, just give ourselves a simply perfect smile.
 
but should the long vacation over now? do i still have this free time?
 
coincident: deeper and depper - a song by Anna McMurphy

edit @ 15 Nov 2010 21:30:27 by nuansmag

process

posted on 15 Nov 2010 21:13 by nuansmag in workandbusiness

Details are important, great details are where the great work is from. But focusing only at the result without taking the process into consideration, i am not sure if it's a good idea.

Process is where the greatest long term practice is from. And that creats "quality".

 I’ve seen we complain and blame and complain and blame. I just want to tell everyone that hey look back at the process and see if you have done everything right. then it is you to decide whether you want to complete it properly or you just want to see it's finished.

let's have the idea of "how you get it done" and "quality" in mind.

design & agriculture

posted on 15 Nov 2010 18:37 by nuansmag in politics

When Thailand is driving “creative economy” to be one of the country’s business strategy, there is a voice from another side debating that agriculture is instead the development window where we can really expect the growth.

I doubt if we could parallel them in developing. We have full options of nature resources, in fact we are quite fundamentally rich. And we start to have more people in design industry and the city starts to really get the vibe of art and design, and i don't want to see it is just a fashion. We should really do something about it.

Having 2 sides of the strategies could be such a supportive environment, a big chance to grow for Thailand. they could stregthen each other. and i think it is something we can be serious about. i still have hope for our country. in fact, we can definitely be great, we just need to focus, and be re-arranged, back to good norms, create a certain standard of living, be diligent, do our best, not look down on each other, and may be know a little of how to work as a team. and most importantly, keep the idea of 'quality' in mind.

In micro picture, we do best on what we can of course, but I think it is important that we need to be sharpen by the clearer supportive directions from the government too. then we can go very far.days and nights

posted on 13 Sep 2010 23:20 by nuansmag in inthedaysbrackets

days and nights
flies and frighten
here i am.

kept warm in your arms i dream about
your smiles and the clearest lively face i adore about.
deeply awfully missing you i cry about.
our precious million stories i replay about.
here i am.

in bed i lay, where my heart's never slept.
in bed i stay, where my mind's never stopped.
in bed i cry, where my dream's never been about anything, but you.
in bed i scare, i scare to death that i have to accept the fact that ..

you're no longer here.
here i am.

i don't know what to do, when you are not here.
i don't know who to call, when you are not here.
i don't know where to go, when you are not here.
i don't know who i am, when you are not here.

the mind i lost for awhile.
i don't remember the songs i wish to listen.
i don't have any pictures in mind to paint.
i can't read so far i have tried. and when people talk to me, i am not sure i listen.
 something has happened to my existence.
here i am.

days and nights
flies and frighten
cries and frighten
by the fact that you are not here.

wish all the time i could fly for at least i know you are there somewhere.
in the air through those clouds somewhere,
beneath and under the blue sky somewhere.
you were there for me somewhere.

days and nights
here i am, missing you.

much effort

posted on 16 Jun 2010 21:22 by nuansmag in inthedaysbrackets

"if we all make as much effort as we can, there is no reason that we cannot change things."

 Jean-Michel (editor of Altus Chamonix magazine, Chamonix, France)

tim kay - my world

posted on 29 May 2010 16:42 by nuansmag in music

take time to make yourself feel good. and you do whatever you want.

'cuz you can now, in my world. 

another lovely day.

when everything was everywhere.

and now when love came into the season.

 

v